Sabtu, 29 Oktober 2011

KOD Kursus Pengajian Sosial
PSS3101 Pengenalan Pengajian Sosial
PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial
PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara
PSS3104 Geografi Persekitaran
PSS3105 Pendidikan Pembangunan Lestari
PSS3106 Politik dan Kerajaan
PSS3107 Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial
PSS3108 Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah
PSS3109 Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial
PSS3110 Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial
PSS3111 Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial
PSS3112 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi
PSS3113 Penyelidikan Tindakan 1 - Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah)
PSS3114 Wacana dan Masyarakat
PSS3115 Penyelidikan Tindakan II - Pengajian Sosial Pendidikan Rendah(Pelaksanaan dan Pelaporan)